Đất nền T&T Long Hậu-T&T Millennia City-khu dân cư Long Hậu

Mức giá: 13.5 tr/m2

Diện tích: 100 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 27-10-2019

Mức giá: 19 tr/m2

Diện tích: 100 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 18-06-2023

Mức giá: 65 tỷ

Diện tích: 1086 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 11-11-2018

Mức giá: 11 tr/m2

Diện tích: 118 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 18-06-2023

Mức giá: 14 tr/m2

Diện tích: 100 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 27-06-2019

Mức giá: 2 tỷ

Diện tích: 100 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 18-06-2023

Nhà đất tiêu biểu

Mức giá:

Diện tích: m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 15-08-2019

Mức giá: 12 tr/m2

Diện tích: 100 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 12-11-2018

Mức giá: 50 tỷ

Diện tích: 1245 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 11-11-2018

Mức giá: 1 tỷ

Diện tích: 100 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 20-06-2018

Mức giá: 1 tỷ

Diện tích: 100 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 13-06-2018

Mức giá: 12 tr/m2

Diện tích: 100 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 09-06-2018

Mức giá: 12 tr/m2

Diện tích: 100 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 07-06-2018

Mức giá: 1 tỷ

Diện tích: 100 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 07-06-2018