Đất nền T&T Long Hậu-T&T Millennia City-khu dân cư Long Hậu

Mức giá:13.5 tr/m2

Diện tích:100 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng:27-10-2019

Mức giá:19 tr/m2

Diện tích:100 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng:18-06-2023

Mức giá:65 tỷ

Diện tích:1086 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng:11-11-2018

Mức giá:11 tr/m2

Diện tích:118 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng:18-06-2023

Mức giá:14 tr/m2

Diện tích:100 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng:27-06-2019

Mức giá:2 tỷ

Diện tích:100 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng:18-06-2023

Nhà đất tiêu biểu

Mức giá:

Diện tích:m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng:15-08-2019

Mức giá:12 tr/m2

Diện tích:100 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng:12-11-2018

Mức giá:50 tỷ

Diện tích:1245 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng:11-11-2018

Mức giá:1 tỷ

Diện tích:100 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng:20-06-2018

Mức giá:1 tỷ

Diện tích:100 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng:13-06-2018

Mức giá:12 tr/m2

Diện tích:100 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng:09-06-2018

Mức giá:12 tr/m2

Diện tích:100 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng:07-06-2018

Mức giá:1 tỷ

Diện tích:100 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng:07-06-2018