Nhận diện “mỏ vàng” mới của BĐS Quảng Ninh

Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) Hạ Long có quá nhiều đại gia đua tranh đất diễn, việc tìm “mỏ vàng” mới tại Quảng Ninh là điều tất yếu của những “ông lớn” BĐS có tầm nhìn để có thể dành thế tiên phong. “Mỏ vàng” mới của BĐS Quảng Ninh Móng...